Mikä ELVI?

Eläinten hyvinvointi on oleellinen eläintuotannon vastuullisuuden ja kestävyyden osa-alue sekä eläinperäisten elintarvikkeiden käytön jatkuvuuden edellytys. Koska eläinten hyvinvointi on monitahoinen kokonaisuus, sitä tulisi tarkastella riittävän laajasti ja useita näkökohtia huomioiden. Eläinten hyvinvoinnin mittaamisen ei tulisi perustua yksittäisten hyvinvoinnin osa-alueiden, kuten tuotoksen tai terveyden arviointiin.

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen kotieläintiloilla tulee rakentua jatkuvan kehittämisen mallille. Mitä voit mitata, sitä voit parantaa. Siksi eläinten hyvinvointimerkin pohjana tulee olla järjestelmä, jonka avulla tilat voivat kehittyä yksilöllisesti ja ratkaisukeskeisesti.

ELVI-eläinten hyvinvointimerkkiin on integroituna tieteellisesti vahva, eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia mittaava WelfareQuality-järjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa tilojen yksilöllisen tuen eläinten hyvinvoinnin kehittämisessä ja todentaa hyvinvointia eläimestä itsestään, eläinperäisin mittarein. ELVI-järjestelmään sitoutuneet tilat kuuluvat ennaltaehkäiseviin, kansallisiin eläinten terveydenhuolto-ohjelmiin. ELVI-merkillä on myös omat vaatimuksensa eläinten pitoon liittyen. Vaatimusten tavoitteena on luotettavasti ja todennettavasti edistää ja todentaa eläinten hyvinvointia suomalaisessa elintarvikekentässä. ELVIn kriteerit ovat tiukat. Lanseerausvaiheessa esimerkiksi maitotiloista noin 17 % yltää merkin vaatimuksiin.

ELVI-merkin vaatimukset maitotiloilla

Eläimestä ja resursseista havaittavan mittausmenetelmän erot

Resurssista havaittava
Päätös eläimen hyvinvoinnista tehdään resurssin olemassaolon perusteella.

Esimerkiksi naudan makuupaikan sopivuus määritellään mittaamalla paikan leveyttä ja pituutta.

Eläimestä havaittava
Arvioidaan resurssin vaikutusta eläimeen.

Naudan makuupaikan sopivuutta määritellään tarkkailemalla mahdollisia makuupaikan aiheuttamia ihovaurioita, makuullemeno- ja ylösnousuliikkeitä, sekä lehmän mahtumista sille varattuun makuupaikkaan.