Mikä ELVI?

Eläinten hyvinvointi on oleellinen eläintuotannon vastuullisuuden ja kestävyyden osa-alue sekä eläinperäisten elintarvikkeiden käytön jatkuvuuden edellytys. Koska eläinten hyvinvointi on monitahoinen kokonaisuus, sitä tulisi tarkastella riittävän laajasti ja useita näkökohtia huomioiden. Eläinten hyvinvoinnin mittaamisen ei tulisi perustua yksittäisten hyvinvoinnin osa-alueiden, kuten tuotoksen tai terveyden arviointiin.

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen kotieläintiloilla tulee rakentua jatkuvan kehittämisen mallille. Mitä voit mitata, sitä voit parantaa. Siksi eläinten hyvinvointimerkin pohjana tulee olla järjestelmä, jonka avulla tilat voivat kehittyä yksilöllisesti ja ratkaisukeskeisesti.

ELVI-eläinten hyvinvointimerkkiin on integroituna tieteellisesti vahva, eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia mittaava WelfareQuality-järjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa tilojen yksilöllisen tuen eläinten hyvinvoinnin kehittämisessä ja todentaa hyvinvointia eläimestä itsestään, eläinperäisin mittarein. ELVI-järjestelmään sitoutuneet tilat kuuluvat ennaltaehkäiseviin, kansallisiin eläinten terveydenhuolto-ohjelmiin. ELVI-merkillä on myös omat vaatimuksensa eläinten pitoon liittyen. Vaatimusten tavoitteena on luotettavasti ja todennettavasti edistää ja todentaa eläinten hyvinvointia suomalaisessa elintarvikekentässä. ELVIn kriteerit ovat tiukat. Lanseerausvaiheessa esimerkiksi maitotiloista noin 17 % yltää merkin vaatimuksiin.

ELVI-merkin vaatimukset maitotiloilla

Eläimestä ja resursseista havaittavan mittausmenetelmän erot

Resurssista havaittava
Päätös eläimen hyvinvoinnista tehdään resurssin olemassaolon perusteella.

Esimerkiksi naudan makuupaikan sopivuus määritellään mittaamalla paikan leveyttä ja pituutta.

Eläimestä havaittava
Arvioidaan resurssin vaikutusta eläimeen.

Naudan makuupaikan sopivuutta määritellään tarkkailemalla mahdollisia makuupaikan aiheuttamia ihovaurioita, makuullemeno- ja ylösnousuliikkeitä, sekä lehmän mahtumista sille varattuun makuupaikkaan.

ELVI-merkin riippumattomuus takaa sen luotettavuuden

Riippumattomuus on tärkeää ELVI-merkille, sillä se takaa merkin luotettavuuden. Riippumattomuus vahvistetaan muun muassa seuraavilla toimenpiteillä.

ELVI-merkkiä valvoo Finwelfare Oy, jonka hallitus muodostuu yksinomaan eläinten hyvinvoinnin asiantuntijoista, jotka eivät hyödy yrityksestä taloudellisesti. Operatiivisen toiminnan henkilöt eivät myöskään saa palkkaa yrityksestä, ja heidän tulonsa perustuvat heidän omiin, muualta saamiinsa ansaintamalleihin. Tämä varmistaa sen, että hallituksen jäsenillä tai operatiivisen toiminnan henkilöillä ei ole taloudellisia intressejä vaikuttaa päätöksiin, jotka saattaisivat vaarantaa merkin uskottavuuden tai mahdollisesti vaikuttaa jopa heikentävästi eläinten hyvinvointiin. Myöskään elinkeinolla, kuten teurastamoilla, ei ole päätäntävaltaa tehtäviin päätöksiin.

ELVI-merkille on tärkeää, että eläinten hyvinvoinnin todentaminen ei vaarannu sillä, että keskeisillä henkilöillä voisi olla henkilökohtaisia taloudellisia intressejä päätöksenteossa, vaan päätökset tehdään puhtaasti eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta.

ELVI-merkin ylläpitokustannukset katetaan merkin käyttö- ja auditointimaksuilla, joita ei olla sidottu ELVI-merkittyjen tuotteiden myyntiin tai myynnin kasvuun. Näin taataan se, että Finwelfare Oy ei hyödy ELVI-merkittyjen tuotteiden myynnin edistämisestä.

Kuten muutkin sertifiointilaitokset, myös Finwelfare Oy laskuttaa ELVI-merkkiin liittyvästä työstään asiakkaita. Huomionarvoista on, että Finwelfare Oy ei ole asiakassuhteessa auditoitaviin tiloihin. Tämä takaa sen, että ELVI-merkin sertifiointi- ja auditointiprosessi on objektiivinen ja riippumaton, ilman liiallista sidosta tarkastettaviin kohteisiin.

Vastuullisuusstrategiaamme kuuluu niin akkreditoinnin kuin myös Yhteiskunnallinen yritys- statuksen tavoittelu, mikä vahvistaa sitoutumista laadukkaaseen sertifiointiprosessiin ja riippumattomuuteen. Finwelfare Oy:n ja ELVI-merkin tarina on vasta alussa ja teemme jatkuvaa työtä riippumattoman ja vastuullisen toiminnan kehittämiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Eläinten hyvinvointimerkissä riippumattomuus on keskeinen tekijä sen luotettavuudessa. Hallituksen asiantuntijajäsenet, taloudellinen riippumattomuus ja selkeä kustannusrakenne varmistavat, että merkki pysyy uskollisena eläinten hyvinvoinnin edistämiselle. Tämä antaa kuluttajille luottamuksen siitä, että ELVI-merkitty tuote todella täyttää korkeat eläinten hyvinvoinnin standardit.

 

fiSuomi